Coperta 11

Reîntregirea naţionalã

Extrase din apeluri adresate poporului român

“Rugăciunea de la Alba Iulia” din 1918

1 Decembrie 1918, la Alba Iulia

Moti participanti la făurirea României Mari 1916-1919

Glorificarea personalitătilor istoriei nationale

Conditiile social-politice în care a apărut si s-a dezvoltat Liceul “Mihai Viteazul” din Alba Iulia

“ALBA IULIA” - destinul unui cargou românesc

Strategie neostalinistă de demolare a învătământului în limba română în regiunea Cernăuti

Clopote la margine de tară & La Cernăuti

Din amintirile unei participante la Marea Adunare Natională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 Rafila Bălută

Ieromonahul Sofronie din Cioara

Din activitatea Fundatiei “Alba Iulia 1918, pentru unitatea si intergritaea României” în anul 2002

Sponsori