Cuprins

 
Coperta față
Alexandru Ioan Cuza și ceremonia de la Cotroceni din 13 septembrie 1863
Ziua Drapelului Național
Ziua Imnului Național
Argumente pentru capitala viitoarei  regiuni „Centru”
Poziția Fundației „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea României” cu privire la Monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia
Statusul Catolic Ardelean - o stafie care tulbură rânduielile canonice și încalcă suveranitatea Statului Român
Protectoratul - o formă camuflată și perfidă de anexare a Transilvaniei
Poesis
Doamne, cine îi mai ocrotește pe români?!
Pământul Românesc nu e de vânzare!
Noi suntem daci
Identitate – topo și antroponime
Regimentul 91 infanterie Alba Iulia
Un suflet de om deosebit …
Generalul Traian Rotaru mărturisește și acuză
Factorii educației în concepția lui Constantin Narly – recurs la istoria pedagogiei
Restabilirea și dezvoltarea legăturilor de colaborare a intelectualilor din Basarabia și Bucovina în perioada 1918-1940
100 de ani de la moartea lui Aurel Vlaicu
Intuițiile științifice ale lui Leonardo Da Vincii
Opțiuni interpretative picturale personale cu teme inspirate din opera pictorului transilvănean Sava Henția (1848-1904)
Ion I.C. Brătianu și românii moți
Vechi monumente istorice – mărturii ale continuității neamului Românesc
Simboluri tradițional creștine dispărute în satul Tibru
Statuia Libertății de la Arad - minciună sau adevăr - 
Repere filatelice - Aurel Vlaicu
Colaborări publicistice
Coperta spate