România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

1 Decembrie 2015 la Alba Iulia

 

Delegaţia de români de pe ambele maluri ale Prutului, reprezentanţi ai Departamentului "Moldova" al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de pretutindeni, constituită şi păstorită de d-l acad. Constantin Gh. Marinescu, care militează pentru unitatea neamului românesc la mormântul martirului IOAN ARION de la 1 decembrie 1918:

1. Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie, profesor de drept constituţional la Facultatea  de drept din cadrul Universităţii „George Bacovia” din Bacău

2. Ion Muscalu, scriitor din Iaşi, membru al Uniunii Scriitorilor din România, pasionat de romanul istoric, domeniu în care creaţia dumnealui i-au adus numeroase premii şi justificate aprecieri din partea criticii literare.

3. Prof. Liviu Crăcană, fost ofiţer de carieră în specialitatea grăniceri, a făcut din studiul istoriei o adevărată pasiune, căutând să înţeleagă şi să explice şi altora controversatele evenimente  din trecutul neamului nostru.

4. Conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu,  director al Departa-mentului Radio şi Televiziune, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova. Dezvoltă multiple programe de colaborare cu instituţii similare din România, printre care şi Universitatea Apollonia din Iaşi.

5. Prof. univ. dr. hab. Ion Sârbu, cadru didactic la „Academia Militară ” Alexandru cel Bun ”din R. Moldova. Militant activ pentru refacerea unităţii naţionale, abordează teme specifice, pe care le susţine la conferinţe, simpozioane şi congrese organizate la Iaşi, Chişinău, Galaţi, Bălţi etc.

6. Constantin Chirilă, inginer, pensionar din Iaşi, un fervent activist pe tărâmul spiritualităţii româneşti; pasionat vizitator al locurilor istorice din România, Basarabia, Bucovina, Ţinutul Herţa pe care le aduce în atenţia publicului prin intermediul filmului şi fotografiei,  cultivând, astfel, ideea de neam şi dragostea de ţară. 

conf.univ.dr. Alexandru AMITITELOAIE,

 Iaşi