România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Declaraţia

Congresului Spiritualităţii Româneşti (ediţia a XIX-a) privind atacurile asupra Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi apărarea prestigiului ei

Luând act de sesizările făcute de către participanţii la Congres privind atacurile la adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi încercările evidente de lichidare a ei, declarăm că aceste acte nu au niciun temei justificativ, fiind de domeniul absurdului.

Academia de Ştiinţe a Moldovei a desfăşurat de-a lungul existenţei sale o activitate fructuoasă, înregistrând performanţe ştiinţifice recunoscute în întreaga lume, colaborând cu instituţiile de acelaşi profil din mai multe ţări şi integrându-se în spaţiul european de cercetare încă înainte de semnarea Acordului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Este binecunoscută participarea savanţilor de la Chişinău la importante proiecte internaţionale din cele mai diferite domenii ale ştiinţei (Programul cadru pentru cercetare şi inovare a Uniunii Europene, „Orizont 2020” ş.a.).

Fiind forul ştiinţific suprem din Republică, a promovat constant adevărul despre istoria, limba română, despre valorile spirituale şi morale create în spaţiul basarabean şi care fac parte din ansamblul spiritualităţii româneşti.

Consemnăm şi contribuţia pe care o are la promovarea imaginii ştiinţifice şi culturale a Republicii Moldova în lume.

Cerem cu fermitate să se pună capăt acţiunilor care urmăresc scopul de a lichida prestigiosul for academic, de a-i acapara proprietăţile şi de a şterge cu buretele tot ceea ce au creat valoros savanţii din Republica Moldova.

Adoptată la al XIX-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti,

Alba Iulia, 30 noiembrie 2015