România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

REZOLUŢIE

PRIVIND CONSTRUIREA

MONUMENTULUI UNIRII LA ALBA IULIA

 

 

Noi, participanţii la cel de al XII-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti, 29 XI - 30 XII, 2008, ne exprimăm profunda nemulţumire şi regretul că în acest templu sfânt de zămislire a neamului românesc nu străluceşte emblema de apoteoză a celui mai măreţ eveniment din istoria ţării - Marea Unire - care a constituit cheia deschiderii României spre modernitate, prin dobândirea dreptului la demnitate naţională, primind recunoaşterea de amploare în lume.

Duhul adevăraţilor făuritori ai României Mari aşteaptă de 90 de ani să se vorbească generaţiilor tinere despre neastâmpăratul suflet al vrednicilor înaintaşi care nu şi-au stins speranţa până nu şi-au văzut visul realizat.

Monumentul Unirii, purtând aureola evocatoare a luptei şi sacrificiilor pentru reîntregirea tării, are menirea de a chema în jurul său românimea de pretutindeni asemenea unui far călăuzitor şi va glăsui prin vreme că poporul român este suveran şi majestate în ţara sa.

Emoţionanta lecţie de patriotism , pe care românii bucovineni au oferit-o tuturor conaţionalilor, construind de două ori în 23 de ani un impunător monument al Unirii la Cernăuţi, dărâmat de fiecare dată de sovietici, ar trebui să fie un îndemn spre împlinirea unei datorii a autorităţilor române faţă de măreţia acestui pisc de istorie al României -Alba Iulia.

Noi nu-1 mai putem construi şi a treia oară , pentru că ne aflăm

sub poruncă străină , la fel ca fraţii din Basarabia , care sunt independenţi

dar nu sunt liberi pe deplin. De aceea, noi, românii rămaşi în afara graniţelor ţării, formulăm solicitarea de a se ilustra marca bucovineană şi basarabeană în ansamblul monumentului de la Alba Iulia.

Apelul nostru, la care speram că aderă toţi românii, din ţară şi de pretutindeni, se adresează primilor decidenţi ai acestui leagăn de românitate şi conducerii centrale să nu poarte mai departe povara vinovăţiei că nu şi-au făcut datoria de a aprinde CANDELA în altarul sfânt al Ardealului.

Călăuziţi de cele mai înalte sentimente patriotice, ne exprimăm convingerea ca autorităţile romane vor răspunde dorinţei românilor de a înălţa la Alba Iulia monumentul Unirii pe măsura măreţiei înfăptuirii istorice, reprezentând românii din principale unite care la 1 Decembrie 1918, pe Câmpul lui Horea, au hotărât unirea cea mare a Neamului ROMÂNESC

Alba Iulia, 3 XII 2008