România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Raportul desfăşurării manifestărilor

a 111–a Adunare Generală ASTRA de la Alba Iulia din

 7-9 octombrie 2016

 

În fiecare an, conform Statutului, reprezentanţii Despărţămintelor şi Cercurilor ASTRA se întâlnesc într-o Adunare Generală, într-un anumit oraş unde există un Despărţământ al ASTREI. Aşa după cum se ştie, în zilele de 7,8,9 oct. 2016, la Alba Iulia a avut loc a 111-a Adunare Generală ASTRA, la care au participat 32 de Despărţăminte din ţară,14 Despărţăminte din Republica Moldova, din Serbia şi Ucraina, invitaţi din ţară şi străinătate, de Biroul Asociaţiunii şi Despărţământul ,,Eugen Hulea" Alba Iulia, cât şi Cercuri astriste. La această Adunare au fost prezente personalităţi de seamă ale culturii româneşti printre care Preşedintele Academiei Române, un număr mare de academicieni, profesori universitari, profesori, reprezentanţi ai Consiliului Jud. Alba, reprezentanţi ai Primăriei, Rectorul Universităţii ,,1 Decembrie 1918" prof.univ.dr. Daniel Breaz, etc.

În acest an a avut loc cea de-a 111-a Adunare Generală a Asociaţiunii ASTRA, la Alba Iulia, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la prima Adunare Generală ASTRA desfăşurată la Alba Iulia,din 27-28 august 1866, 150 de ani de la participarea lui Mihai Eminescu la Adunarea Generală din 1866 de la Alba Iulia şi 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române. Organizarea a fost susţinută de conducerea centrală a ASTREI, preşedinte prof. univ.dr.Dumitru Acu, şi de astriştii din Despărţământul "Eugen Hulea"Alba Iulia, rolul esenţial în organizare revenindu-i preşedintelui Despărţământului ,,Eugen Hulea"Alba Iulia, prof .actor Maria Cioica, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Municipiului Alba Iulia, cât şi a tuturor colaboratorilor.

În data de 07oct.2016, încă de la prima oră, respectiv ora 5, au început să sosească oaspeţii,care au fost primiţi de către doamna ec. Ana Udrea dar şi de inimoşii scriitori Ioan Brad şi Dorin Oaidă, în frunte cu preşedinta Maria Cioica. Un aport deosebit şi-a adus şi scriitorul Ion Bâscă, membru fondator, mai ales în amenajarea expoziţiilor: ASTRA cu obiceiuri şi tradiţii şi Expoziţia de pictură a pictorilor Ion Lupu din Sibiu şi Cătălin Muntean din Alba Iulia, sub directa îndrumare a prof. dr. Traian Mârza. D-nul prof.Oliviu Iacob, fondator şi fost preşedinte s-a ocupat de editarea revistei ETHOS. Nu a fost de neglijat deasemenea şi contribuţia d-nului vicepreşedinte Gligor Udrea, membru fondator şi fost preşedinte cât şi a lui Lucian Udrea pe tot parcursul organizării. Sebastian Bazilescu şi Boris Răvineală şi-au adus şi ei contribuţia la buna desfăşurare a manifestărilor, chiar dacă numai în ultimele zile.

De la ora 14,30 a început vizitarea Expoziţiei ASTRA cu obiceiuri şi tradiţii, a Colegiului Naţional ,,H.C.C" Alba Iulia, unde astriştii au fost primiţi de către cei doi directori I.Schiau şi Valer Cerbu, dar şi de către profesor Rodica Andronescu, care le-a prezentat astriştilor istoricul Colegiului. S-a vizitat apoi Expoziţia de pictură şi Cetatea cu împrejurimile ei,oaspeţii fiind însoţiţi de ec. Ioan Străjan, prof. Sabin Cioica, prof. ziarist Ion Bâscă, scriitor Ioan Brad, scriitor Dorin Oaida, preşedinte Maria Cioica şi alţii.

După - amiaza şi seara de 7 octombrie au fost consacrate sosirii şi întâlnirii dintre astrişti, cu schimburi de păreri şi de cărţi, în special de reviste astriste. A avut loc o întâlnire cu toţi participanţii sosiţi, cu schimburi de idei fructuoase pentru toţi .

A doua zi 08.oct. a fost bogată în evenimente. Universitatea "1 Decembrie 1918" a fost gazdă ospitalieră. Imensul amfiteatru a fost ocupat de astrişti din România şi din afara graniţelor, din Italia, Serbia, Ucraina, Bruxelles, etc. cei mai mulţi fiind din Basarabia, numărul total al participanţilor depăşind 200 de persoane. Ca de fiecare dată, acordurile Imnului de Stat şi al Astrei , în interpretarea corului profesorilor de muzică de la Liceul de Arte ,,Regina Maria"din Alba Iulia, condus de prof. Daniela Fivi Rus, au răsunat marcând începutul lucrărilor. A urmat apoi salutul de bun venit adresat de prof. actor Maria Cioica,  preşedinte al Despărţământului ASTRA ,,Eugen Hulea" din Alba Iulia.

Lucrările plenului Adunării Generale au fost conduse de prof.univ.dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii Astra, după binecuvântarea dată de Înalt Preasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia. Au participat reprezentanţi la cel mai înalt nivel ai Academiei Române şi ai oficialităţilor locale şi judeţene. Cuvinte de salut au fost rostite de acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţii "1 Decembrie 1918", primarul Mircea Hava, preşedintele Consiliului Judeţean Ion Dumitrel, pr. Iulian Budescu, vicar al Mitropoliei Basarabiei, preotul Radu Vasile Roşu, din partea Cardinalului Lucian Mureşan, arhiepiscop major al Bisericii Greco-Gatolice, ing. Lidia Jubea, preşedinta Despărţământului "Valul lui Traian", Tighina, Basarabia, prof. Mariana Motora, preşedinta Despărţământului ASTRA Abrud, organizatoarea Adunării Generale din anul precedent (2015), etc.

Acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, a evidenţiat legătura strânsă dintre ASTRA şi Academia Română, specificând faptul că, pe tot parcursul existenţei lor, aceste instituţii au promovat idealurile românilor. Acad. Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române a rostit cuvinte frumoase despre importanţa păstrării frumoaselor noastre obiceiuri şi despre necesitatea recuperării întregului patrimoniu al ASTREI. Mai mult şi-a spus părerea în legătură cu implicarea fiecărei persoane la păstrarea şi promovarea frumoaselor noastre cântece populare,obiceiurilor şi tradiţiilor şi transmiterea noilor generaţii, afirmând că ,,noi astriştii suntem armata care apără limba şi cultura poporului român", cuvinte care au declanşat puternice aplauze din partea participanţilor.

Comunicări în plen au susţinut acad. Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Emil Burzo, preşedintele Filialei Cluj a Academiei Române, prof. dr. Traian Tr. Cepoiu de la Asociaţia Cadrelor Didactice Bruxelles, prof. univ. dr. Elena Macavei, preşedintele Secţiunii Şcolare a Asociaţiunii ASTRA. Toate comunicările au fost interesante. Deşi au avut teme diverse, au subliniat obligaţia astriştilor de a ocroti şi cultiva comorile spiritualităţii autohtone, dar şi faptul că ,,trebuie să privim cu respect la înaintaşii Astrei, care au promovat o cultură sănătoasă", aşa cum a precizat în cuvântul său Î.P.S. Irineu Arhiepiscopul de Alba Iulia.

După frumoasele cuvinte adresate de vicepreşedintele Academiei Române, Despărţământul Alba Iulia a demonstrat, prin apariţia elevilor de la Liceul de Arte ,,Regina Maria" din Alba Iulia, toţi în costume populare, că nu-şi uită datinile strămoşeşti,că le promovează şi le transmite şi noilor generaţii. Contribuţia deosebită a organizatorilor s-a făcut simţită în fiecare clipă. Desfăşurarea manifestărilor a fost presărată cu diverse surprize. Au fost înmânate diplome, care iar au fost surprize plăcute, dar trebuie amintite momentele artistice ce au fost asigurate de către elevii Liceului de Arte "Regina Maria", coordonaţi de profesorul Gheorghe Burz, şi prof.drd. Teodora Zărnescu. Atât orchestra cât şi Grupul vocal au încântat sufletele celor prezenţi cu cântecele autentice interpretate. Este demn de menţionat momentul în care elevul Florin Hulea din Galda, descendent al preşedintelui ASTREI prof. Eugen Hulea, a dat dovadă de curaj, optimism şi patriotism, asemenea unui soldat rănit care îşi pansează rana şi continuă lupta.

Adunarea Generală a ASTREI a avut în program, ca de obicei şi sesiune de comunicări pe secţiuni ce au avut următoarele teme:

Secţiunea I - "Asociaţiunea ASTRA şi Mihai Eminescu";

Secţiunea II - "Perspective şi strategii în activitatea Asociaţiunii ASTRA";

Secţiunea III - "Contribuţiile ASTREI şi Academiei Române la făurirea Marii Uniri de la 1 Dec. 1918"

Autorii comunicărilor au reprezentat Despărţămintele ASTREI din Cluj, Năsăud, Sibiu, Blaj, Iaşi, Alba Iulia, Covasna-Harghita, Buzăul Ardelean, Codlea, Beclean, Dej, Târnăveni, Reghin,etc.

Pentru întâmpinarea Centenarului Marii Uniri, merită menţionată în mod special comunicarea ec. Dumitru Borţan, vicepreşedinte al Asociaţiunii ASTRA, cu titlul "Aportul despărţămintelor Asociaţiunii ASTRA la făurirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" Prof. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele ASTREI, a remarcat faptul că ASTRA este cea mai longevivă asociaţie culturală din România şi că aceasta îşi continuă misiunea şi după 155 de ani de existenţă, insistând pe rolul ei de răspândire a culturii naţionale, misiune stabilită de către înaintaşii ei încă de la înfiinţarea din anul 1861 la Sibiu. În aceeaşi zi a lucrărilor Adunării Generale au avut loc alegeri pentru conducerea Asociaţiunii. Singurul candidat la funcţia de preşedinte fiind actualul preşedinte, ales aproape cu unanimitate de voturi. Dânsul şi-a exprimat speranţa de a colabora în continuare cu toţi preşedinţii din Despărţăminte şi cu întreaga conducere centrală. Trebuie amintită şi contribuţia formaţiilor de dansuri populare ce au prezentat un minunat program în cadrul serii astriste din data de 08 oct.2016. Printre acestea se numără Ansamblul ,,Iezerul"a Cercului ASTRA din Ighiu, condus de prof. Angela Petruţa, Ansamblul ,,Flori de Romanaţi" din Dobrosloveni, Jud. Olt, condus de prof. coregraf Lucian Stroe,care au prezentat jocuri populare atât olteneşti cât şi ardeleneşti. Nu a fost de neglijat prezenţa artistei profesioniste Maria Dan Păucean din Alba Iulia, care a încântat sufletele celor prezenţi cu vocea sa inconfundabilă dar şi cu costumul său autentic. A prezentat cântece de suflet şi solista Niculina Boncea cât şi solişti din cadrul ansamblurilor folclorice. Mulţumiri tuturor! Mulţumim şi d-nului director Gheorghe Berghean pentru sprijinul acordat şi pentru aprobarea de a aşeza placa comemorativă pe clădirea Casei de Cultură a Studenţilor, cât şi d-nei secretare Dana Irimie pentru buna colaborare.

Duminică 9 octombrie s-au mai discutat şi alte probleme, care au fost consemnate în procesul verbal şi rezoluţie. A fost alcătuită rezoluţia Adunării Generale, care a fost votată, urmând a fi dată publicităţii. Finalul importantului eveniment astrist de la Alba Iulia l-a constituit dezvelirea şi sfinţirea unei plăci comemorative consacrată poetului Mihai Eminescu, aşezată pe faţada de la intrarea în Casa de Cultură a Studenţilor, din parcul M. Eminescu -  ,,Aleea scriitorilor”, al Municipiului Alba Iulia. Şi aşa se cinstesc personalităţile neamului! La dezvelirea plăcii a fost prezentă şi FANFARA dirijată de Coriolan Hoancăş de la Centrul de Cultură ,,Augustin Bena" din Alba Iulia, care a cântat Imnul Naţional, Imnul Astrei şi cântece patriotice. Mulţumim cu plecăciune preotului Raul Valer Şerban de la Săcele, care a slujit şi sfinţit această placă comemorativă. Conducerea ASTREI ,,Eugen Hulea" Alba Iulia aduce mii de mulţumiri tuturor celor care ne-au sprijinit într-un fel sau altul, în scopul bunei desfăşurări a manifestărilor. Aducem mulţumirile ASTREI şi conducerii Rectoratului Universităţii 1 Decembrie 1918, respectiv d-lui Rector prof.univ.dr. Daniel Breaz şi conferenţiar univ. dr. Diana Câmpan, Conducerii Colegiului Naţional,,H.C.C" dir. Valer Cerbu şi I. Schiau cât şi d-nei prof. Rodica Andronescu. Mulţumim din suflet şi Conducerii Casei de Cultură a Studenţilor, respectiv d-lui dir. Ghoerghe Berghean, pe numele său de scenă ,,Gino", pentru contribuţia la promovarea culturii şi sprijinirea partenerilor culturali, în mod deosebit pentru aprobarea de a aşeza o placă comemorativă pe faţada clădirii, cu ocazia comemorării lui Mihai Eminescu. Ii mulţumim şi d-nei secretare Dana Irimie, pentru buna colaborare.

Le mulţumesc şi colaboratorilor mei astrişti,în mod special d-nei ec. Ana Udrea, d-lui profesor Ion Bâscă fondatorul şi membru actual activ, d-lui prof.dr. Traian Mârza, scriitor Ioan Brad, scriitor Dorin Oaidă, prof. Gligor Udrea, prof. Sebastian Bazilescu, prof. Lucian Udrea, prof. Boncea Niculina, prof. Sofica Rusu, Boris Răvineală, etc. cât şi ziarului Unirea care ne-a făcut publicitate.

Toţi cei amintiţi au contribuit la reuşita Adunării Generale, conform afirmaţiilor participanţilor care ne-au adus numai cuvinte de laudă şi felicitări. Dumnezeu să fie alături de toţi.

La Alba Iulia, au început pregătirile pentru marcarea Centenarului Marii Uniri - Adunarea Generală ASTRA din 7-9 octombrie a demonstrat-o şi sper ca să fie la fel de reuşite şi manifestările Centenarului din 2018, cu ajutorul lui Dumnezeu.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ASTRA!

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ACADEMIA ROMÂNĂ!

 

Despărţământul ,,Eugen Hulea” Alba Iulia

Preşedinte prof.actor Maria CIOICA