Cuprins

 
Coperta față
Armata și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

Poesis

Imagini de la sfințirea
Drapelului Tricolor la Viena, organizat de Consiliul Național Român Central
la 14 noiembrie 1918

Imagini de la sosirea armatei române la Alba Iulia începând cu data de 15 decembrie 1918

Imagini de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918

De la eroi pentru eroi

25 Octombrie –
Ziua Armatei Române

Sfințire de Monument închinat Eroilor români căzuți la datorie în 19 octombrie 1944

Raportul desfășurării manifestărilor
a 111–a Adunare Generală ASTRA de la Alba Iulia din
 7-9 octombrie 2016

417 ani de la intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia
537 de ani de când a avut loc bătălia de la Câmpul Pâinii (Șibot)13 octombrie 1479 – 13 octombrie 2016

Cimitirul localității Loman
din județul Alba

Religia geto-dacilor și a altor popoare din zona carpato-danubiană și balcanică conform tablițelor de la Sinaia

Comunitatea evreilor din Alba Iulia, o istorie săpată în piatră de-a lungul veacurilor

Situația societăților comerciale din județul Alba
după anul înființării și a etniei proprietarului
– din perioada anilor 1845-1918 –
– din perioada anilor 1919-1941 –
AUREL VLAICU –
Un ICAR pe cerul românesc

De ce sunt ucrainizate școlile cu limba română de predare?

Tudor Iordăchescu
a încetat din viață

„Să nu dea Dumnezeu cel sfânt…!”
- Dr. IOAN  MIHU - Un mare patriot român
1854-1927

„Un fiu al Marii Uniri”:
OVIDIU DRIMBA
„Savantul care a dăruit României cultura lumii”
(Saeculum Vizual, București, 2016)

Romulus Felea, profesor, om de știință și cultură, etnograf, publicist
Iulia Faliciu Hașdeu
Să ne amintim de Grigorie Sima a lui Ioan
160 de ani de la naștere
21 septembrie 1856 - 21 septembrie 2016
„ALBA IULIA” -
destinul unui cargou românesc
Index 71-80
Colaborări publicistice
Redacția
Coperta spate